Domorodá inspirace ve výchově synů

Bílý indián Al Palisca byl muž, s kterým jsem se před 3 lety setkala při obřadu potní chýše, kterou s ním kluci absolvovali. Velmi mě oslovila jeho mužská moudrost, citlivost i laskavost. Zároveň jeho velká pokora k duševnu a ženství, kterou jsem z jeho vůdcovské role cítila, působilo to takřka magneticky.

Když jsme spolu zabředli do hlubšího rozhovoru o potřebách a výchově chlapců, jeho práci, obřadech a vision questech, požádala jsem Ala o rozhovor. Téma výchovy chlapců považuji za velmi důležité. Vnímám, že ženy (včetně mě, stále se učím) se někdy cítí celkem zoufale ze své bezradnosti, jak k chlapcům přistupovat, snaží se  lépe je pochopit a vychovat z nich zdravé pořádné muže. Názory tohoto muže mě tedy velmi zaujali a přála jsem si je předat dál.

Al Palisca je rodilý Američan, žijící v Kalifornii a dlouhá léta žil mezi americkými indiány. Do Čech před Koronou jezdil na určitou část roku, kdy se věnoval obřadům, visionquestům a mentorování dospívajících chlapců. Jak je to nyní netuším.

Se souhlasem Ala sdílím rozhovor, který jsme spolu vedli.

Al, děkuji za Tvůj čas a energii.

1) Al, mohl by ses krátce představit? Jak jsi se dostal k práci kterou děláš v souvislosti s mladými chlapci, vision questy, potními chýšemi a podobně. Kde nacházíš inspiraci a mohl bys přiblížit více tradici původních obyvatel?

Začal jsem tuto práci, když tři osamělé matky chlapců a moje spirituální sestry viděly potřebu, že bych jejich syny, po dosažení určitého věku, měl vzít pod svá křídla a provést je na jejich cestě k dospělému mužství. A já souhlasil. Kráčím po cestě duchovního pochopení od roku 1995 a tak přirozené cesty věnování se adolescentních chlapcům byl můj instinktivní přístup. Potní chýše, Visionquest a další domorodé ceremonie byly součástí mého běžného každodenního života v té době a tito chlapci byli součástí těchto způsobů.

2) Jaký je Tvůj pohled na zdravé mužsko-ženské vztahy v naší moderní společnosti, co jsou jednotlivé role, které by se měly naplnit? Když  mluvíme o „zdravých a opravdivých“ mužích, co je z Tvého pohledu model opravdového muže? A ženy? Co je ten správný aspekt, ke kterému bychom jako rodiče měli směřovat?

Wow, tato otázka má v sobě tolik velkých otázek.

Je velmi důležitý rozdíl mezi pojmy, když mluvíme o energii nebo duchu jednoho či druhého aspektu. Ten, který uznává fakt, že muži i ženy  v sobě nesou obě energie – mužskou i ženskou. Al v tomto případě používá termíny v angličtině  masculine nebo feminine (mužský/maskulinní a ženský ) ale český ekvivalent k nim není. 

Mám tendenci se dívat, jak se naše role vyvíjeli přirozeně v historii našich předků. Muži byli živitelé a ti, co fyzicky chránili kmen. Ženy byly života dárkyně a více spěly k péči a poskytování emocionálního blaha lidí. Přežití a blahobyt měli největší vliv na role, které muži a ženy na sebe brali. Všichni dělali přirozeně to, pro co se nejlépe hodili, pro dobro celého kmene.

Myšlenka domorodců byla, aby mužské dospívání trvalo relativně krátce. Kmen potřeboval zdravé a silné mladé muže, kteří se budou podílet a poskytovat své dary ve prospěch blahobytu všech, aby kmen mohl přežít. Sebestředný, nemoudrý a brzy silný mužský adolescent byl ohrožením pro přežití celého kmene. Chlapec musí zemřít, aby se mohl narodit muž. Mnoho mužských přechodových rituálů v sobě nese tento symbolický aspekt smrti a zrození.

Dříve, muži znali svou odpovědnosti vést, zaučit a iniciovat své pubertální chlapce v kmeni.  Dříve byl tento úkol jasnější.  Cílem bylo přežití.

Dnes jsou role muže a ženy méně jasné a otázka byla o tom,  jak vidím jednotlivé role.

Pro mě je lepší otázka, zda jsou mužské a ženské energie přítomny jakžtakž vyrovnaně. Je dostatek energie pro ochranu, zaopatření, péči a emocionální blahobyt? Je dostatek síly a rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií? Vlastně nezáleží na tom, kdo tyto různé aspekty poskytuje, jestli muž nebo žena. Tyto role jsou vyjasněny v každém individuálním vztahu té dvojice. Mohou se proměňovat tak, jak okolnosti vyžadují. Takže celkově nemám jasný názor na role muže nebo ženy.

Já osobně, rezonuji přirozeně více s mužskou energií, tak jako mnozí muži. Vede mě to k tomu starat se a ochraňovat náš kmen fyzicky a nechat na ženě, která přirozeně tíhne k tomu poskytovat ženskou péči a emocionální podporu našemu kmeni.

Dokážu ale také pečovat a podporovat (byl jsem 18 let osamoceným otcem), jen moje esence je více maskulinní.

Ve výchově synů se můžete tedy dívat na jednotlivé mužsko-ženské tendence a podporovat jeho přirozený způsob bytí.

 4) Sama jsem matka 3 synů a provázím ženy klučičím světem. Kluci v naší společnosti bohužel vyrůstají obklopeni převážně ženami. Jsou nějaké výhody tohoto moderního fenoménu a nebo jsme naprosto „mimo“ přirozený a zdravý způsob? Jaký je Tvůj názor na roli ženy/matky v různých obdobích chlapců/synů?

Věřím, že všechny děti potřebují jemnost své matky a ženy a pevnost svého otce nebo jiných mužů tak, aby mohly být vyrovnaní sami v sobě.

Nevidím žádné výhody toho, když je chlapec vychováván a ovlivňován jen ženskými energiemi. Jsem přesvědčený, že vystavení chlapce zdravé mužské energie je potřebné pro jeho celistvost.

Dítě-chlapec potřebuje svou matku. Začíná to jeho přežitím a výživou skrze kojení. Přirozeně zůstává po jejím boku a pod její ochranou několik let. V době, kdy začíná změna  jeho vztahu k dívkám ve stejném věku, kdy se zvyšuje jeho testosteron a probouzí se sexuální pud, je připraven jít s dalšími muži učit se a projít iniciací.

Jako matka, v tomto období ho musíte ho nechat jít a ve skutečnosti ho dokonce povzbudit, aby přijal svůj další krok na své cestě ke zdravému mladému muži. To, že ho budete držet pod svou sukní déle než je třeba, jen pošramotí jeho sebevědomí a sebeúctu. Dvě životně důležité charakteristiky zdravé lidské bytosti.

 4) Z mého pozorování, ženy často mají potíže s přijímáním chlapecké jangové energie (aktivní, válečnické energie), jejich touhy po válčení, velkých dobrodružství a fyzických výzev. Co jsou běžné „chyby“, kterými ženy omezují přirozený a zdravý vývoj chlapců i přesto, že to myslí dobře.

Ženy, které mají potíže s přijímáním maskuliní energie svého syna, často do jeho ducha nevědomě sází pocity toho, že je s ním něco velmi zásadního v nepořádku. Jeho přirozená podstata je jaksi „špatně“ a nežádoucí. Nemůže se na sebe spolehnout protože je „rozbitý“ a nepřijatelný, v jakémsi hlubokém a nedefinovatelném způsobu.

Velmi silně soucítím se strachy a zraněními,  kterými tyto ženy trpí. Ale předávání esence strachu dál, na vaše syny není to léčení, které potřebujeme. Léčeních svých  osobních zranění a strachů, to je ta nejlepší pomoc pro vaše syny.

5)      Na druhou stranu, existuje druhá skupina žen, které mají velmi klidné a stydlivé chlapce, hypersensitivní až úzkostné. Rády by v nich probudily více maskulinity a neví jak k tomuto přistoupit. Jak bys doporučil podpořit v těchto chlapcích jejich mužskou energii?

Díval bych se na to odkud stud, hypersensitivita a úzkost pochází. Jste vy nebo někdo synovi blízký takto úzkostný a přecitlivělý? Učí se toto chování od někoho nebo je to jeho přirozenost? Jaké z tohoto chování má prospěch? Kolik mu je? Mnoho těchto věcí se v průběhu času proměňuje, souběžně s tím, jak v různých způsobech experimentuje se svým bytím na světe.

6)      Jak může žena podpořit zdravý vývoj chlapce v muže? Jaké věkové období  je to nejdůležitější? Jaké jsou indicie k tomu, že už se k tomuto období blíží?

Přijmout a uctít jeho mužskou esenci. Všechna období jsou důležitá, ale puberta je známka toho, že potřebuje více mužského vedení.

7)      Máš nějaké tipy pro ženy, které by ženám ulehčili ono „pouštění“? Aby se necítily opuštěné?

Jediná lehčí cesta je, když ženy vědí s kým své drahé syny pouštějí. Když je skupina zdravých mužů, která láskyplně obejme vašeho syny, je to mnohem lehčí nechat syna jít a uvolnit se.

Bohužel není mnoho dospělých mužů, kteří si jsou vědomi své odpovědnosti v této oblasti. Je v tomto velká mezera v naší společnosti, která nás bolí všechny. Ptejte se kolem sebe. Najděte si muže, které vy a váš syn respektujete a důvěřujete mu/jim a sdílejte své obavy.

 8) Jak může žena předat svým synům typicky ženské aspekty života – naučit je mluvit o svých emocích, empatii, práci s emocemi tak, aby se od nich neodřezávali?

 Určitě je důležité pomáhat vaším synům být emocionálně inteligentní. Většina chlapců nemá ani slovník na to, aby vyjádřili své emoce. Pokud se chlapce něco dotkne, většinou to vyjadřuje jako hněv, ne jako smutek nebo dotknutí svých citů. Pomozte jim prozkoumávat svoje pocity otázkami. Vidím, že se zlobíš, ale cítíš se také smutně/dotčeně/zklamaně/opuštěně/bojíš se?

Hádejte, jak se asi mohou cítit? Většinou budete mít pravdu. Žádné tlaky. Jen se zeptejte s láskyplnou starostí, zda je tomu otevřený a buďte pro něj.

9)  Co osamělé matky? Je to další častý fenomén naší moderní společnosti. Jak může samotná matka vychovat syna ve správného muže? Jaké jsou důležité aspekty, které by mu měla zajistit? Týká se to i žen, které nejsou sice samy, ale otec ve skutečnosti není „přítomný“ pro své syny, takže vlastně žena sama je.

Nejdůležitější aspekt osamocené matky je, aby předala svému synovi zdravý a respektující  postoj k mužství. Buďte ženou. Uctívejte zdravé muže, které znáte a nechte svého syna, aby viděl váš respekt k těmto mužům. Váš syn si bere všechny, nebo většinu, vašich nastavení, přímo od vás. Váš postoj k mužům ho tvaruje každý den.

Pracujte na tom abyste si vyléčily svoje zranění z minulých vztahů. Dávejte si pozor na svá slova. Můžete ho nevědomě emocionálně vykastrovat.

10) Slyšela jsem názor, že žena by neměla být vůdkyní v rodině a ve vztahu se synem, že to by měl být muž. Jak to tedy je? Jak by měly osamocené matky komunikovat se svými syny, především v konfliktních situacích, nastavování hranic a vyžadování určitého řádu.

Do 4-5 let zhruba má ženská energie přirozeně největší vliv na syna. Velmi brzy se začne chlapec dívat po otci, právě kvůli zábavě, vedení a dobrodružství. Je to přirozený běh a je nejlepší si ho všimnout a jen ho následovat. Žádné tlaky nebo odpor.

Osamocená matka, která nemá žádné blízké mužské přátelé nebo příbuzné, kteří by byli ochotni mít blízký vztah s jejím synem na jeho cestě, jsou v obtížné situaci. Ať se bude žena snažit jakkoliv, všechno nezajistí. Chlapec potřebuje určitou pevnost, proti které může tlačit, otestovat a posílit sám sebe. Přirozeně jemný a pečující způsob ženských energií neposkytuje to, co jeho duch potřebuje v tomto momentu.

Není to o tom, že žena nemá sílu a divokost. Samozřejmě že má. Ale je to ta respektující a pevná síla, která má zdroj ve zdravé a milující mužské energii, která je potřeba.

Pevné hranice, které chlapec nemůže jednoduše prorazit je to, co hledá. Spravedlivé a férové následky pro jeho nevhodné chování je to, co hledá.

Osamocená matka se může dostat ke své mužské, maskulinní energii v sobě, použít ji, vyslovit se, udělat nějakou akci tak, jak je třeba. A je v pořádku, jestliže se synovi  vaše mužská část zrovna teď nelíbí.  Právě se učí hledat respekt ke své vnitřní zdravé a milující mužské energii. Je to OK.

Děkuji Al mnohokrát. Je ještě něco co považuješ za důležité zmínit nebo vzkázat matkám synů.

Ano. Děkuji. Děkuji vám, matkám synů, za všechnu vaši lásku a citlivost. Děkuji za držení vašeho konce duhy.

Modlete se za vaše syny. Modlete se za nás všechny.

Al.

Bez účasti mužů výchova chlapců do opravdových mužů nepůjde. Mnohdy jsme to ale my ženy, které svým nastavením muže od výchovy „odháníme“.

Objevte více do hloubky, co chlapci potřebují a změňte svá nastavení, abychom mohly chlapce i muže více pustit z našich omezujících přesvědčení. Na této cestě vám pomůže kniha Mámou ve světě kluků aneb Jak nechat syny vyrůst v muže a zůstat přitom ženou.

Potřebujete se podívat na některá témata ohledně výchovy synů z jiného úhlu pohledu? Mohu vás provést, stačí se objednat na Osobní sezení

Nebo si chcete zažít smečku kluků a podobně laděných žen na živo? Přidejte se na Živou akci 

Těším se na vás kdekoliv a kdykoliv.

S radostí i lehkostí….

Katy

Katy
Jsem žena obklopená jen mužskou energií. Provázím ženy klučičím světem a inspiruji je, jak díky rytmu přírody nalézt svoji vnitřní rovnováhu a předávat ji dětem. Ukazuji maminkám, jak v živelném světě kluků, jejich bitek a stříleček proplouvat, uchovávat si naši ženskou energii a zároveň přijmout klučičí energii. Jak sdílet se svými syny cykličnost přírody i života, bez tlaku konzumu a výkonu. . Více si o nás přečtete tu >> Rytmus roku a jeho prožívání můžete prostudovat tady >>>.
Komentáře