Jak s temperamenty ve výchově?

Temperamenty, jako cesta k dětem a s dětmi?

Nadchlo mě, jak s nimi můžeme pracovat. A to nad rámec běžné psychologie, co se učí na VŠ na peďáku. Pochopila jsem, spoustu věcí ohledně výchovy kluků, vzdělávání i sama sebe.

Inspiraci jsem získala skrze knihu Čtyři temperamenty od H.Ellera,

Pochopila jsem, co každý z nich potřebuje, především, že každý potřebuje úplně něco jiného. Najednou mi začala dávat i rozdílnost mých dětí smysl.
Všechny temperamenty jsou zastoupeny v každém z nás, jen v různém poměru a nějaký vždy převažuje. Ten vždy potřebuje specifický přístup.
Zároveň je každý temperament spojený s nějakým živlem, ☔️🔥💨🌎a ty potřebujeme uvádět uvnitř nás do souladu, tak jako v přírodě.

Pojďte se podívat na temperamenty z trošku jiného pohledu než se učí ve škole. Dejte si k tomu čaj, bude to poměrně delší článek. ;-)

Ještě je třeba říci, že temperament není žádná nemoc, i přesto, že může v krajnosti působit dost nezvladatelně. V tomto článku se bavíme o krajnějších extrémech, aby se snáze rozpoznaly. Neberte je prosím jako jednoznačné závěry a vše si filtrujte přes svoje vlastní vnímání.

Vlastnosti temperamentů

Všichni máme v sobě všechny čtyři aspekty temperamentů. Některý/é temperament jsou převládající, tedy se projevují ve větší míře. Další jsou skryté a projevují se jen v některých situacích, aniž bychom si to uvědomovali (např.způsob vstávání, učení, čekání, odpočinku, v restauraci při jídle, čtení). Tyto skryté stránky si potřebujeme zvědomit.

Stejné ke stejnému

Zásadní pro mě bylo poznání, že temperamenty nejlépe fungují na principu stejné je poznáváno stejným. Odtud tedy je jasné, že jeden přístup nemůže fungovat na každého.

Týká se to i přístupu ve vzdělávání a ve škole, například v rozsazování dětí ve třídě. Stejné posazuje vedle stejného, tedy převažující mix temparametů ideálně k podobnému mixu. Například tedy cholerika k cholerikovi a podobně.

Pro stejné ke stejnému?

Dochází tak k nevědomému zrcadlení, což podporuje sebepoznávání a podvědomou práci já na sobě samém. Tím se postupně jednotlivé temperamenty obrušují a nastává mezi nimi větší harmonie.

Cholerik

Je spojen s živlem ohně 🔥 a bytostným článkem Já. Cholerik bývá velmi ctižádostivý a důsledný, má nesmírnou sílu vůle, díky které koná činy a odstraňuje překážky. Vyžaduje námahu a překonávání překážek a rozvíjet svou vnitřní sílu. Chybí mu sebeovládání, je zbrklý.

Pokud je odpor příliš velký, tlak a oheň stoupá do hlavy, kde připravuje o schopnost myšlení a je třeba počkat až oheň klesne opět do končetin a odreaguje se nějakou činností. Poté se znovu zklidní, vychladne a je schopen znovu vnímat a myslet.

Co potřebuje cholerik?

Skvěle se dají tyto aspekty i přizpůsobit ve Třech pilířích pro raubíře.
Takže například pro cholerika při rukodělných pracech je vhodné tvrdší dřevo než pro sangvinika. Také bojové hry jsou skvělým prostředkem k budování námahy.
💥 💥
K výbuchu choleriků se může tedy přistupovat jako k výbuchu sopky v přírodě.
V momentech výbuchů s ním nerozebíráme následky, jen s co největším klidem a flegmatismem okomentujeme, co díky svému výbuchu udělal.
K události se vracíme až s odstupem času, po vychladnutí a bez moralizování.

Necháváme ho převyprávět co se stalo, pokládáním otázek ho přinutíme, aby si scénu znovu prošel a vyvodil z ní nějaké řešení a závěr. Samozřejmě dáme najevo, že se nám to, co udělal, nelíbilo.

Co od nás požaduje cholerik?

Ve výchově cholerik potřebuje mít proč druhého uznávat a cítit k němu úctu a uznání, autoritu. Nepotřebuje šlechetné činy lásky. Potřebuje od nás, aby si nás mohl vážit a samozřejmě ho můžeme také velmi lehce zklamat.

Chce nás vidět:

  • jak se umíme ovládat,
  • jak umíme mít situace pod kontrolou,
  • jak umíme situace zvládnout,
  • jak si za všech okolností víme rady.

Jinak ho zklameme a ztrácíme jeho důvěru. Vůbec neříkám, že je to něco jednoduchého…🙈🙊🙉🙃

Sangvinik

Je spojený s živlem vzduchu💨 a s bytostným článkem duševního neboli astrálního těla. Je velmi otevřený světu, je všude kolem, ve společnosti velmi oblíbený a milý. Je otevřený lidem, vychutnává si život a je velkým milovníkem. 💗

Tím, že je spojený s živlem vzduchu💨, tedy i s naším dechem a duševním tělem, je spojený i s naším myšlením. Myšlení nám umožňuje osvětlit spoustu věcí. Tím, že má sangvinik velmi slunečnou povahu a může vyzařovat mnoho světla, nepoužívá však toto světlo k důkladnému promýšlení.

Povaha sangvinika tedy ukazuje, že je velmi přelétavý a jeho zájem o věci kolem něj je vždy jen dočasný. Chybí mu vytrvalost. Tím se dostáváme k tomu, co od nás potřebuje sangvinické dítě a jaké jsou jeho „výzvy“.

Co potřebuje sangvinik?

Měl by být obklopován věcmi, o které projeví hlubší zájem. Měli bychom sledovat, kde se jeho zájem prohloubí a u toho pěstovat jeho vytrvalost a naučit ho využít jeho přelétavost (například střídání různých aktivit v rámci jedné , hlubší, zájmové činnosti). Například v rámci rukodělných prací pro něj na rozdíl od cholerika, není nutné překonávání překážek, ale naopak cílem, je aby u dané aktivity vydržel. Takže cholerikovi dáme tvrdé dřevo, sangvinikovi dáme měkčí ke snadnějšímu opracování.

Zároveň je vhodné využít přístup sebezrcadlení, kdy takovému dítěti cíleně poskytujeme podněty jen přechodného zájmu na určitý omezený čas a pak tyto podněty schováme, například u hraček. Po nějaké době je opět vrátíme a vzbudíme nový zájem.

Co od nás požaduje sangvinik?

Sangvinik je velký milovník a vyhledává kontakt a blízkost. Takže ho skrze osobu, kterou si zamiluje💗 můžeme jeho zájem udržet a prohloubit u nějaké aktivity nebo události. Tento temparement nejvíce ze všech potřebuje milovat jinou osobu. Je tedy na dospělém, učiteli nebo rodiči, aby bylo pro sangvinika „hoden“ lásky.

Ovšem to ale neznamená, že tato osoba musí neustále být přátelská a usměvavá, stejně jako sangvinické dítě.

Jde především o vnitřní kvality osoby, které jsou hodny lásky – jako pravda, spravedlnost, vyrovnanost.❣️

Flegmatik

Flegmatik je spojený s živlem vody 💦 a bytostným článkem éterného (životního) těla.
Z toho plyne, že flegmatik je velmi klidný, uvolněný, rád zůstává ve stavu, ve kterém je mu dobře. Má menší sílu i vznětlivost. Jeho uvolněnost vychází právě z vodního živlu a éterného těla, které má na starosti výstavbu fyzického těla. Flegmatik má tedy velmi blízký vztah k dobrému jídlu a pití.🥣🥤

Co potřebuje flegmatik?

Flegmatik by si ze všeho nejvíc přál nechat být na pokoji, což by asi nebylo úplně přínosem. Je velmi těžké ovlivnit vnitřně pohodlného člověka.

Určitě na něj nefunguje drezůra a všemožné burcování.

Flegmatické dítě potřebuje mít hojné kontakty s různými dětmi, potřebuje mít kolem sebe kamarády s bohatými zájmy. Je ovlivňován skrze spoluprožívání různých zájmů s ostatními ne skrze věci a události.

Jeho zájmy se probouzejí skrze soužití a spoluprožívání zájmů jeho kamarádů, vrstevníků. Nepůsobí na něj věci, úkoly a klasické školní úkoly. Tím se jeho síly neprobudí.

Co od nás požaduje flegmatik?

Tyto děti od nás očekávají že jim pomůžeme najít přátelé s pestrými zájmy. To je to, co probouzí jeho síly.

Nepotřebují náš velký zájem navenek, spíš potřebuje abychom působili nezůčastněně a netečně. Svůj zájem máme jen ve svém vědomí navenek působíme stejně flegmaticky jako ony, aby měly možnost uvidět se v „zrcadle“.

Ve výuce potřebují tyto děti často probouzet ze své letargie, jakoby mimochodem, jaksi je nějakým způsobem šokovat (změnou hlasu, intenzity, procházením) a poté je hned zaměstnat. Prostě to chce vynalézavost učitele k neustále opakované aktivaci a také ono probouzení zájmů skrze sdílení druhých.

Melancholik

Je spojen se Zemí a fyzickým tělem.🌏
Žije tedy v tíze svého těla, které těžko prohřívá. Na rozdíl od ostatních bytostných článků, fyzické tělo má v sobě hodně pevných částic a uvnitř vládne tma. 🖤Melancholik tedy ve svém duševním životě podvědomě může prožívat temnotu. 

Má velmi bohatý vnitřní svět, je velmi hloubavý, vážný a přemýšlivý. Disponuje velkou vnitřní silou, stejně jako cholerik. Jen bez oné vznětlivosti, ale naopak s vnitřní důkladností a vytrvalostí.

Na druhou stranu má velmi silné tendence zasekávat se na všech překážkách a hned vidí všechny tragédie a nepříjemnosti. Tak trochu si sám připravuje potíže. Silně se utápí v smutku a utrpení. Neumí nebo nechce se sám vzdát nebo se odpoutat od svých potíží. Má také velmi silně vyvinuté soucítění.

Co potřebuje melancholik?

Melancholické dítě je typicky nevhodným kandidátem na empatický přístup (rozuměj přístup, kde potvrzujeme emoce, které prožívá a čekáme, až si je dítě odprožije). Potřebuje naopak vytrhnout ze svého utrpení. Tím, že mu potvrzujeme jeho vlastní utrpení, tím ho v něm ještě více potopíme.

Na tento temperament nefunguje rozptylování a rozveselování, snaha vymluvit a odstranit melancholikův smutek.

Tím ho ještě více uzavřeme do svého světa s pocitem naprostého nepochopení. Jeho smutek tu prostě je a bude. Potřebuje se rozvíjet na vnějších překážkách a obtížích.

Co od nás požaduje melancholik?

Potřebuje ukázat, že utrpení existuje i ve vnějším světě kolem něj. Skrze jeho vnitřní sílu soucítění ho odvádíme od sebe sama a vlastního trápení, k okolnímu světu.

Potřebuje při vhodných příležitostech vyprávět a ukazovat, jak jiní lidé či zvířata také trpí. Skrze své hluboké city se odpoutá od svého vlastního utrpení a překoná svou tendenci k uzavřenosti.

Uznává takovou osobu, která si už to své protrpěla. Která má odzkoušeno od života a mluví k němu na základě svých vlastních, odžitých zkušeností. Mnohdy potřebuje melancholik slyšet, během svého rozpoložení o ještě větším utrpení, které někdo prožil. Tipu: „Tohle znám, já jsem jednou zažila….“

Tyto děti potřebují kromě svých vytvořených překážek ještě i nějaké reálné překážky, aby měl možnost zažívat své utrpení opodstatněně. 
Starší děti potřebují slyšet o lidech, co měli těžké osudy a ukazovat jim, jak se s nimi dokázali vyrovnat a poprat. Také četby životopisů.

Často jsou tyto děti v něčem výjimeční, zralejší a bystré. Skrze to se v nich může rozvinout určitý egoismus.

Potřebují slyšet o druhých lidech a pomáhat jim, aby se dostaly ven ze sebe a extrémním zabývání se sebou samým.

Toto je asi nejtíživější temperament a pro okolí často není zrovna ten „IN“.
Je to také nejnáchylnější temperament na deprese..

Sama tento temperament znám velmi dobře a ne náhodou mám i jeden další kousek doma. Ale zase vzájemná podpora je fajn. Mimochodem na tento temperament funguje skvěle modalita Access Bars, kdy ji děti používají sami na sobě nebo i pro rodiče. :-D

Shrnutí

Cholerik potřebuje rozvíjet uznání a úctu k výkonům druhých, sangvinik lásku k druhé osobě, flegmatik potřebuje zájmy druhých před očima a melancholik potřebuje vidět utrpení druhých.

To je konec cesty světem temperamentů. Je to jen jedna část celé naší individuality, takže je třeba dále prozkoumávat další části bytosti, abychom je/sebe mohli více pochopit.

Tento článek jsem čerpala a zároveň doporučuji k dalšímu zkoumání knihu
Čtyři temperamenty, H. Eller, Nakladatelství Fabula. . Najdete tam spoustou tipů, jak na který temperament, ať už v jídle nebo ve výchově a výuce.

Pokud potřebujete další inspiraci, jak na kluky, mrkněte zde >>>

Zároveň nejjistějším způsobem jak „správně“ přistupovat ke svému synovi je tak jako tak spojení se s tím, co skutečně potřebuje zrovna ten váš syn. K tomu mohou být nápomocny Karty otázek Máma a syn. Najdete je zde >>>

Katy
Jsem žena obklopená jen mužskou energií. Provázím ženy klučičím světem a inspiruji je, jak díky rytmu přírody nalézt svoji vnitřní rovnováhu a předávat ji dětem. Ukazuji maminkám, jak v živelném světě kluků, jejich bitek a stříleček proplouvat, uchovávat si naši ženskou energii a zároveň přijmout klučičí energii. Jak sdílet se svými syny cykličnost přírody i života, bez tlaku konzumu a výkonu. . Více si o nás přečtete tu >> Rytmus roku a jeho prožívání můžete prostudovat tady >>>.
Komentáře