Kostlivci všude kolem…, 5 tipů, co s nimi?

Řešíte na konci října strašidelné převleky v podobě kostlivců nebo pečené cukroví ve tvaru lebek, kostí nebo očí? Kostlivci všude kolem a Halloween.

  • Zamýšleli jste se nad tím, o čem tenhle svátek vlastně je a odkud k nám přišel?
  • Jaký máte vůbec vy vztah k neviditelnému světu?
  • Jedete v duchu společenství ve kterém žijeme a když se to tak dělá a dětem se to líbí, tak…

ale vlastně máte k duchům a entitám odpor, nevěříte na ně a dětem vykládáte, že to jsou jen hry a pohádky?

S nástupem nejstaršího syna do školy před 8 lety, mi tohle všechno bylo tak nějak proti srsti. Postupem času jsem začala mít pro celou akci větší dovolení s tím, že jsem vysvětlovala, co je zatím, další souvislosti.

Díky semináři Mluvíme s entitami a dalším nástrojům Access Consciousness jsem již ve fázi, že strach a respekt z tohoto světa naprosto zmizel, naopak mám velké uznání k neviditelnému světu a zároveň s ním mohu vytvářet společenství a komunikovat. Zároveň vím, jak s ním nakládat tak, aby mi přispíval a ne škodil. Více najdete také v článku zde >>>

To samé učím i děti.

Když se podíváme do společnosti, vidíme ji rozdělenou na dva tábory. Na ty, co Halloween v jeho současné podobě přijali, možná spíše jako hru a na ty, co ho tvrdě odmítají, protože přišel z Ameriky.

Máme tu ale někde uznání a respekt neviditelného světa duchů a entit, které tu kolem nás tak jako tak jsou a snaží se s námi komunikovat?

Nebo z toho máme jen srandu a celý tento svět ve skutečnosti naprosto ignorujeme?

Zpátky historií…

Současná podoba svátku Halloween k nám skutečně přišla z Ameriky. Tam je to údajně druhý svátek, hned po Vánocích, na kterém obchodníci vydělávají nejvíce. To je celkem zajímavá informace a už záleží na každém zda se chce podílet nebo ne…

Původ svátku…?

Z počátku se tento svátek v Americe slavil velmi omezeně a hlavně v jižních oblastech. Jeho rozšíření po celé Americe zajistili irští přistěhovalci, kteří tam v polovině 19. století masivně přijížděli , aby utekli hladomoru. Američané tedy převzali tento svátek a začali ho slavit tak, že se převlékali do kostýmů a obcházeli domy a žádali o „koledu“ v podobě peněz nebo jídla.

Odtud pochází ono pověstné anglické “ Trick or treat!“ (Koledu nebo něco vyvedu!).

Na přelomu století se svátek stal hlavně sousedkou a komunitní záležitostí a rodiče byli vyzývání, aby všechny strašidelné aktivity z oslav vynechávali. Důraz byl kladen hlavně na párty, hry a sezonní jídlo. Tímto se veškerá pověrčivost a duchovní nádech vytratily. V průběhu času se svátek zvrhl ve vandalismus a tak, aby se tomuto zabránilo, přesunul se z obecních prostor do soukromí domova nebo školních tříd.

To nás tedy přivádí k otázce,

kde jsou kořeny Halloweenu?

Kořeny sahají k naším keltským předkům a jejich svátku Samhain, více než 2 000 let zpět. Lokalitou to je Irsko, Velká Británie ale i západní, část jižní a i střední Evropy. Tam, kde všude Keltové žili.

Samhain byl původně Pán všech mrtvých. Starý Bůh v tu dobu zemřel a vracel se do říše mrtvých. Svátek Samhain byl pro Kelty svátkem nového roku, který slavili 1. listopadu. Tou dobou pro ně končil zemědělský rok a jelikož byli velmi úzce spjatí s přírodou, byli také závislí na tom, zda přežijí zimu nebo ne. Samhain byl pro ně vstup do temné a dlouhé zimy, část roku spojené s mnohými úmrtími.

Proto v noci před 1. listopadem lidé zapalovali velké ohně, kde pálili obětiny pro pohanské bohy, aby si zajistili přežití. Z tohoto ohně si také zapalovali doma své nové ohně, které na večer zhasínali, jako symbol konce roku.

Věřilo se také, že noc z 31. října na 1. listopadu je magická, ztenčuje se hranice mezi světem duchovním a lidským a mohou nás chodit navštívit naši zemřelí. Proto dlabali dýně nebo řepy jako lucerny, aby jim svítili na cestu.

Sami se převlékali do různých kostýmů a zvířecích masek, aby od sebe odehnali zlé duchy, kteří prý také měly snadnější přístup do našeho světa. Zlí duchové si je měli splést a tím je nechat na pokoji.

Teprve někdy v 8. století rozšiřující se křesťanství, kterému se pohanské zvyky moc nezamlouvaly, napasovalo na tento den Svátek všech svatých a na další den Dušičky. Slavili je dost podobně v té době.

Odtud tedy pochází jméno Halloween, nebo-li původně All Hallow´s Eve (Předvečer všech svatých).

Bez ohledu na celý vývoj tohoto svátku, faktem zůstává, že původní svátek měl pro naše předky velmi hluboký význam, díky jejich těsnému sepjetí s přírodou, jejich životu v přirozeném rytmu roku. Je z něj patrné, že naši předci velmi hluboce vnímali neviditelný svět a ctili ho.

gnome-1462990_640

Trocha té historie nám pomůže pochopit, o co tedy v tomto svátku vlastně jde a pak už záleží na nás, jak pojmeme celý svátek.

Pár otázek k zamyšlení:

Otázky nám umožní si věci uvědomit a mít možnost zaujmout jiný postoj.

  • Kam se toto vnímání vytratilo v naší „moderní“ civilizaci? Dospěli jsem tak daleko, že si na strašidla hrajeme, děláme si z nich srandu, ale vlastně tomu nevěříme? Jsou to jen takové hry?
  • Nebo na druhou stranu z nich děláme větší bubáky než skutečně jsou a strašíme jimi děti, ať už doma nebo ve školách, abychom nad nimi měli „větší“ kontrolu?
  • Když ale přijde dítě, že se něčeho bojí pod postelí nebo že k němu „něco“ mluví, vše zlehčujeme a říkáme, že si vymýšlí, že přeci „nic“ takového neexistuje…?

Jak tedy nakládat s tímto světem vzhledem ke svátku Halloween, který se slaví ve školách, ale i k dětem?

5 tipů, co s kostlivci ve škole?

      1.Informujte dítě o prapůvodní myšlence svátku

Tak to máme my. Klukům předávám ten pravý smysl všech svátků a rytmu roku, aby se mohli orientovat v konzumních tlacích společnosti a sami za sebe se svobodně rozhodnout, zda se toho chtějí účastnit.

      2. Vysvětlete význam rolí

Některé zákony totiž fungují, ať už o nich víme nebo ne.

Je tedy pro mě důležité, aby kluci věděli, že když už si masku na sebe berou, do jaké role nebo energie tím vstupují. Jestli do role „mrtvoly“ a nebo do role „jako mrtvoly“, aby tím mrtvoly odehnali. To platí samozřejmě i pro dospělé. Jednoduché pravidlo  v tomto platí,

důležitý je vědomý záměr s jakým na sebe masku beru.

3. Vytvořte si svůj domácí rituál

To jestli se hranice tenčí nebo netenčí zrovna kolem Samhainu je věc jedna a to jestli s námi chtějí nějaké bytosti komunikovat kdykoliv, je věc druhá.

Můžeme tomu přikládat váhu nebo to ignorovat. Záleží jen na nás.

Můžeme ale tuto dobu využít na zapálení svíčky a popovídání o našich pra-předcích. Další lampionky, dýně a světelné slavnosti si necháváme na oslavu sv.Martina a adventní slavnosti v rámci celého rytmu roku.

halloween-1999_640

4. Zpětně po akci

V případě, že by děti měly nějaký nepříjemný zážitek ze setkání se  „zlým duchem“, můžete zážitek pomoci zpracovat tak, že všechny bytosti, které k vám nepatří pošlete pryč, do světla.  Můžete si vytvořit malý rituál se svíčkou, třeba i nějakým vykuřovadlem nebo tyčinkou a za doprovodu cinkání na tibetskou mísu, zvoneček nebo bubnování na šamanský buben. Také v Accessu je na to celkem jednoduché čištění, kterým se entity a bytosti posílají pryč. Otázkou ale je, zda je to, co tyto bytosti vlastně chtějí.

Často zapomínáme na to, že i neviditelné bytosti, ať jim věříme nebo ne, mají totiž SVOU vlastní volbu. Stejně jako my.

5. Přijetí neviditelného světa

To jen k zamyšlení… Tento zmodernizovaný svátek,  můžeme vzít jako příležitost ukázat dětem, že neviditelný svět skutečně existuje, ale že není významnější než my sami. Pokud ho uznáme my a uznáme vnímání dětí, děti z něj nemusí mít strach. Můžeme jim ukázat, že není MOCNĚJŠÍ než MY.

Děti vnímají tento svět daleko intenzivněji než my, protože se ještě neodstřihly. Jen my to často znehodnotíme a neuznáme. Tam tvoříme v dětech velký rozpor.

Oni pak svou kapacitu zavřou, neví jak naložit se svým vnímáním, protože všichni jim říkají, že to není pravda.

  • Co kdybychom uznali svou vlastní sílu a nedávali ji už jiným? Ten samý dar dali i naším dětem…
  • Co kdybychom uznali, že s námi tento svět chce komunikovat a že se to může projevovat skrze různé fyzické i psychické „problémy“ a „nálepky“ naší společnosti?
  • Co kdybychom dokonce tento svět přizvali k tvorbě svého života?

Pokud chcete s tímto mít větší lehkost a nevíte jak, ozvěte se.

Já s tím lehkost už mám a ráda vás k tomu provedu…

Putovat celým rokem můžete tady Putování aneb Jak na tradice s dětmi bez stresu,  SEM >>>

Spoustu světla do temné částí roku…

Katy

Katy
Jsem žena obklopená jen mužskou energií. Provázím ženy klučičím světem a inspiruji je, jak díky rytmu přírody nalézt svoji vnitřní rovnováhu a předávat ji dětem. Ukazuji maminkám, jak v živelném světě kluků, jejich bitek a stříleček proplouvat, uchovávat si naši ženskou energii a zároveň přijmout klučičí energii. Jak sdílet se svými syny cykličnost přírody i života, bez tlaku konzumu a výkonu. . Více si o nás přečtete tu >> Rytmus roku a jeho prožívání můžete prostudovat tady >>>.
Komentáře