Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje.

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR  (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem to já,  Kateřina Venzarová, V cihelně 249, Praha , 103 00,  IČ. 75237211
a provozuji webovou stránku www.venzarovi.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle +420 777561776 nebo na e-mail: venzarovakaterina@seznam.cz.

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
  především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
  osobních údajů,
 •  umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
  práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

marketing - zasílání newsletterů
Využívám vaše  nejnutnější osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte.

Využívám opatření double opt-in (dvojí potvrzení)  proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním tvých údajů. 

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Když se rozhodnete koupit ode mne nějaký můj produkt nebo služby, eviduji vaše údaje, které vyplníte do objednávkového formuláře kvůli poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno,  nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží,atd) a vedení účetnictví.

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

fotografická dokumentace , reference, živé akce, pobyty, semináře -  na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit
vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
doplňte podle sebe
SmartSelling a.s. ( MioWeb, Proaffil), Sendingblue, Simpleshop, ThePay.
Facebook
Google
účetní firma Kodap s.r.o

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujtemě prostřednictvím e-mailu:venzarovakaterina@seznam.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
  zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
  vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
  právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
  zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím
  zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
  proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
  newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 21 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymaži veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10
dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

 • Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů, kterou najdete ZDE >>