Symboly draka

Vstoupili jsme do dračího období, jak to tedy s těmi draky vlastně je?

Draci, co se na podzim s dětmi pouští a létají na obloze jsou zvykem, který má z mého pohledu hlubokou symboliku, jen si ji pravděpodobně většina z nás není vědoma. Já jsem o tom také nic nevěděla do doby, než mě život přivedl k tomu, začít hledat jeho smysl a spojovat se s ním aktivně, třeba právě srze přírodu a další nástroje.

Symbol draka

Drak je archetypální symbol, který ovlivňuje lidstvo po tisíciletí.

Co je to archetyp?

 Definice psychologa C.G Junga, která mi je blízká říká, že  archetypy jsou původní duševní obrazy, ideje, zkušenosti, který ovlivňují představy našich předků po generace zpátky. Promítají se do kolektivního nevědomí a  tím ovlivňují naši psychiku. Tím, že pochází z nevědomí, není úplně jednoduché je pojmově uchopit.
Jak člověk prochází svým vývojem, podle Junga procesem individuace, postupně sjednocuje vědomé a nevědomé části své psychiky a vyrovnává se právě s těmito hlubšími vrstvami. Archetypy je možné najít v různých mýtech, pohádkách, náboženstvích, legendách.

Dva protichůdné pohledy

Západní a východní tradice se liší a popisují draka v nejrůznějších podobách.

Ve východní filosofiích🐲🐉

jsou často spojováni s vodu, v Číně také se silami přírody a živly. Jsou představiteli sil matky Země, spojováni se silami ze živlů (síla vody, teplo ze slunce, ohně, země, větru). V Číně, nejstarší nalezené vyobrazení drak bylo  asi 6000 let staré. Ještě také zajímavý pohled z Taoismu je symbol draka jako životní síly nebo li známé čchi. Číňané se také považují za potomky draků. I jiné východní filosofie (z Japonska, Indonésie a pod) vidí draky jako symboly hojnosti, štěstí a lásky.

V západní kultuře🐲🐉

se symbol  draka dost odlišuje od té východní symboliky,  ztělesňuje zlo a krutost. Tuto symboliku mu ještě více přisoudilo rozvíjející se křesťanství, kde se opravdu stává zosobněním všeho zla. V západní tradici tyto symboly vychází z jiných kořenů než ve východních tradicích a drak většinou symbolizuje chaos a zmar, proti kterému obecně bojují všichni bohové.

Jak můžeme tyto dva pohledy propojit?

Jelikož žijeme v západní kultuře, přirozeně můžeme mít blíže  k západnímu pojetí draka. Objevuje se nám v pohádkách, kde stateční rytíři zachraňují princezny ze spárů draků.
V našem kolektivním nevědomí je symbol draka poměrně jasně daný. Často také v symbolice snů podle Junga, se drak může objevit jako symbol našich stínů, i když to samozřejmě může mít každý velmi individuálně.
Na podzim, kdy se obracíme opět více k sobě do nitra, kolem svátku archanděla Michaela, se můžeme s tímto drakem v nás spojovat a dostat nenasytného draka pod kontrolu.
V naši realitě je krásný obraz této symboliky právě ono pouštění draků na podzim. Tím dětem zprostředkováváme archetypální symboliku, kterou rozumem nemusí vůbec pojímat.
Mít draka ve svých rukách, nenechat se jím ovládat, ale naopak ovládat draka a udělat si z něj svého přítele a spojence.
V jádru ohnivých a hrůzných draků se totiž skrývá velmi silná, hnací energií do tvorby, do radosti a veškerého Života.

Draka v ohnivé energii můžeme použít:

  •  jako symbol energií, které si udržujeme, aby nás brzdili ve vývoji. Můžeme pak jasně vidět, že záleží na nás, kdo bude draka ovládat, zda on nás a nebo my jeho ve svůj prospěch.
  • k připojení symbolu k vlastnosti, s kterou chceme pracovat a kultivovat, tím dojdeme k uvědomení, že nejsme onou vlastností a máme VOLBU. Velmi efektivní toto je při práci s dětmi, kdy jejich „šptanou“ vlastnost zastoupíme symbolem a můžeme nad mít pak svou kontrolu.

V ročním cyklu můžeme také  podzimního drak vidět jako toho, který se v tuto dobu vynořuje a je tvořen všemi našimi volbami proti sobě, proti planetě a přírodě. Materialismem a přístupem, že „člověk je pán tvorstva“. Přístupem, který lidstvo zplodilo od počátku roku, díky svému omezenému vědomí a nevědomí, jehož plody dozrávají právě na podzim.

Podzim nás pak vybízí k tomu, jít do svého nitra, odkrýt tyto své nevědomé stránky aby se na konci roku, na Vánoce, mohlo narodit nové světlo, nové Vědomí.

Dračí Bytosti

Na závěr bych ještě ráda zdůraznila, že jsou bytosti, lidé, kteří jsou ve své podstatě velmi ohniví a dračí. Vlivem našeho západního pojetí draků se považují za špatné, mají tendenci se umenšovat a přizpůsobovat okolním požadavkům společnosti a jejich škatulkám.

Mají spoustu energie, jsou divocí a často energii, kterou chrlí do světa mohou na první pohled pálit, vše co jim přijde do cesty. Odsekávají vše nepotřebné. A TO NENÍ ŠPATNĚ! Jsou to prostě DRACI a určitě není cílem, je brzdit a potlačovat. Ta „destruktivní energie“ je většinou skutečně jen zdánlivá.

V mnoha případech tito lidé mají své obrovské vědomí a tvoří z touhy konat a šířit vědomí, radost a lásku. 

Je pro ně výzvou, úkolem, tuto svou energii kultivovat tak, aby ji používali vědomě s ohledem na to, co touží vytvářet a tvořit jako svou budoucnost a svůj život a živit celé Země.
Takže…jak to máte s draky vy? Pokud víte, že jste drakem a chcete svou energii osvobodit a kultivovat, mohu vás inspirovat a provést zde>>>
A pokud chcete celé období prožívat s dětmi v symbolech a větším vědomí, celé podzimní období najdete v našem eBooku Putování  tady>>>
Přispějete tak na výtisk TIŠTĚNÉ a AKTUALIZOVANÉ KNIHY Putování rytmem roku.
Spoustu lehkosti do všech našich dračích energií!
Katy
Katy
Jsem žena obklopená jen mužskou energií. Provázím ženy klučičím světem a inspiruji je, jak díky rytmu přírody nalézt svoji vnitřní rovnováhu a předávat ji dětem. Ukazuji maminkám, jak v živelném světě kluků, jejich bitek a stříleček proplouvat, uchovávat si naši ženskou energii a zároveň přijmout klučičí energii. Jak sdílet se svými syny cykličnost přírody i života, bez tlaku konzumu a výkonu. . Více si o nás přečtete tu >> Rytmus roku a jeho prožívání můžete prostudovat tady >>>.
Komentáře