Ženy a kluci, domorodá inspirace – Rozhovor I. s Alem Paliscou-

S Alem jsem se opakovaně potkala v létě, poprvé při obřadu potní chýše, kterou s ním kluci absolvovali. Velmi se mnou zarezonoval, oslovila mě jeho citlivost a laskavost a zároveň velká pokora k duševnu ale i ženství, kterou jsem z jeho vůdcovské role cítila.

Když jsme spolu zabředli do hlubšího rozhovoru o potřebách a výchově chlapců, jeho práci,obřadech a vision questech, požádala jsem Ala o rozhovor. Téma výchovy chlapců považuji za velmi důležité. Vnímám, že ženy (včetně mě, stále se učím) se někdy cítí celkem zoufalé ze své bezradnosti, jak k chlapcům přistupovat, snaží se  lépe je pochopit a vychovat z nich zdravé pořádné muže. Názory tohoto muže mě tedy velmi zaujali a přála jsem si je předat dál.

Al Palisca je rodilý Američan, žijící v Kalifornii a dlouhá léta žil mezi americkými indiány. Do Čech jezdí na určitou část roku, kdy se věnuje obřadům, visionquestům a mentorování dospívajících chlapců.

Nyní s vámi sdílím první část článku, druhou část najdete v odkaze na konci.

Al, děkuji za Tvůj čas a energii.

1) Al, mohl by ses krátce představit? Jak jsi se dostal k práci kterou děláš v souvislosti s mladými chlapci, vision questy, potními chýšemi a podobně. Kde nacházíš inspiraci a mohl bys přiblížit více tradici původních obyvatel?

Začal jsem tuto práci, když tři osamělé matky chlapců a moje spirituální sestry viděly potřebu, že bych jejich syny, po dosažení určitého věku, měl vzít pod svá křídla a provést je na jejich cestě k dospělému mužství. A já souhlasil. Kráčím po cestě duchovního pochopení od roku 1995 a tak přirozené cesty věnování se adolescentních chlapcům byl můj instinktivní přístup. Potní chýše, Visionquest a další domorodé ceremonie byly součástí mého běžného každodenního života v té době a tito chlapci byli součástí těchto způsobů.

2) Jaký je tvůj pohled na zdravé mužsko-ženské vztahy v naší moderní společnosti, co jsou jednotlivé role, které by se měly naplnit? Když  mluvíme o „zdravých a opravdivých“ mužích, co je z tvého pohledu model opravdového muže? A ženy? Co je ten správný aspekt, ke kterému bychom jako rodiče měli směřovat?

Wow, tato otázka má v sobě tolik velkých otázek.

Je velmi důležitý rozdíl mezi pojmy, když mluvíme o energii nebo duchu jednoho či druhého aspektu.Ten, který uznává fakt, že muži i ženy  v sobě nesou obě energie – mužskou i ženskou. Al v tomto případě používá termíny v angličtině  masculine nebo feminine (mužský/maskulinní a ženský ) ale český ekvivalent k nim není. 

Mám tendenci se dívat, jak se naše role vyvíjeli přirozeně v historii našich předků. Muži byli živitelé a ti, co fyzicky chránili kmen. Ženy byly života dárkyně a více spěly k péči a poskytování emocionálního blaha lidí. Přežití a blahobyt měly největší vliv na role, které muži a ženy na sebe brali. Všichni dělaly přirozeně to, pro co se nejlépe hodili, pro dobro celého kmene.

Myšlenka domorodců byla, aby mužské dospívání trvalo relativně krátce. Kmen potřeboval zdravé a silné mladé muže, kteří se budou podílet a poskytovat své dary ve prospěch blahobytu všech, aby kmen mohl přežít. Sebestředný, nemoudrý a brzy silný mužský adolescent byl ohrožením pro přežití celého kmene. Chlapec musí zemřít, aby se mohl narodit muž. Mnoho mužských přechodových rituálů v sobě nese tento symbolický aspekt smrti a zrození.

Dříve, muži znali svou odpovědnosti vést, zaučit a iniciovat své pubertální chlapce v kmeni.  Dříve byl tento úkol jasnější.  Cílem bylo přežití.

Dnes jsou role muže a ženy méně jasné a otázka byla o tom,  jak vidím jednotlivé role.

Pro mě je lepší otázka, zda jsou mužské a ženské energie přítomny jakžtakž vyrovnaně. Je dostatek energie pro ochranu, zaopatření, péči a emocionální blahobyt? Je dostatek síly a rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií? Vlastně nezáleží na tom, kdo tyto různé aspekty poskytuje, jestli muž nebo žena. Tyto role jsou vyjasněny v každém individuálním vztahu té dvojice. Mohou se proměňovat tak, jak okolnosti vyžadují. Takže celkově nemám jasný názor na role muže nebo ženy.

Já osobně, rezonuji přirozeně více s mužskou energií, tak jako mnozí muži. Vede mě to k tomu starat se a ochraňovat náš kmen fyzicky a nechat na ženě, která přirozeně tíhne k tomu poskytovat ženskou péči a emocionální podporu našemu kmeni.

Dokážu ale také pečovat a podporovat (byl jsem 18 let osamoceným otcem) jen moje esence je více maskulinní.

 

 

Ve výchově synů se můžete dívat na jednotlivé mužsko-ženské tendence a podporovat jeho přirozený způsob bytí.

 4) Sama jsem matka 3 synů a provázím ženy klučičím světem. Kluci v naší společnosti bohužel vyrůstají obklopeni převážně ženami. Jsou nějaké výhody tohoto moderního fenoménu a nebo jsme naprosto „mimo“ přirozený a zdravý způsob? Jaký je tvůj názor na roli ženy/matky v různých obdobích chlapců/synů?

Věřím, že všechny děti potřebují jemnost své matky a ženy a pevnost svého otce nebo jiných mužů tak, aby mohly být vyrovnaní sami v sobě.

Nevidím žádné výhody toho, když je chlapec vychováván a ovlivňován jen ženskými energiemi. Jsem přesvědčený, že vystavení chlapce zdravé mužské energie je potřebné pro jeho celistvost.

Dítě-chlapec potřebuje svou matku. Začíná to jeho přežitím a výživou skrze kojení. Přirozeně zůstává po jejím boku a pod její ochranou několik let. V době, kdy začíná změna  jeho vztahu k dívkám ve stejném věku, kdy se zvyšuje jeho testosteron a probouzí se sexuální pud, je připraven jít s dalšími muži učit se a projít iniciací.

Jako matka, v tomto období ho musíte ho nechat jít a ve skutečnosti ho dokonce povzbudit, aby přijal svůj další krok na své cestě ke zdravému mladému muži.To, že ho budete držet pod svou sukní déle než je třeba, jen pošramotí jeho sebevědomí a sebeúctu. Dvě životně důležité charakteristiky zdravé lidské bytosti.

 

4) Z mého pozorování, ženy často mají potíže s přijímáním chlapecké jangové energie (aktivní, válečnické energie), jejich touhy po válčení, velkých dobrodružství a fyzických výzev. Co jsou běžné „chyby“ kterými ženy omezují přirozený a zdravý vývoj chlapců i přesto, že to myslí dobře.

Ženy, které mají potíže s přijímáním maskuliní energie svého syna, často do jeho ducha nevědomě sází pocity toho, že je s ním něco velmi zásadního v nepořádku. Jeho přirozená podstata je jaksi „špatně“ a nežádoucí. Nemůže se na sebe spolehnout protože je „rozbitý“ a nepřijatelný, v jakémsi hlubokém a nedefinovatelném způsobu.

Velmi silně soucítím se strachy a zraněními,  kterými tyto ženy trpí. Ale předávání esence strachu dál, na vaše syny není to léčení, které potřebujeme. Léčeních svých  osobních zranění a strachů, to je ta nejlepší pomoc pro vaše syny.

Druhou část rozhovoru si přečtěte tady

 

S láskou,

Kat.

 

 

Katy
Jsem žena obklopená jen mužskou energií. Provázím ženy klučičím světem a inspiruji je, jak díky rytmu přírody nalézt svoji vnitřní rovnováhu a předávat ji dětem. Ukazuji maminkám, jak v živelném světě kluků, jejich bitek a stříleček proplouvat, uchovávat si naši ženskou energii a zároveň přijmout klučičí energii. Jak sdílet se svými syny cykličnost přírody i života, bez tlaku konzumu a výkonu. . Více si o nás přečtete tu >> Rytmus roku a jeho prožívání můžete prostudovat tady >>>.
Komentáře